บริการงานกราฟฟิคครบวงจร (GRAPHIC Design)

สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดของสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัมผัส / สี / กลิ่นของผลิตภัณฑ์

ตลอดจนคุณภาพของสินค้าภายใต้มาตรฐานโรงงาน ทางเราจึงมีผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองใช้จำหน่าย

เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และความสบายใจให้แก่ลูกค้า ก่อนการตัดสินใจทำแบรนด์

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลและระยะเวลาในการใช้

 

หากต้องการทำแบรนด์ หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 099-514-1423  /  Line ID: bclabs  /  E-Mail: beautycuizinelabs@gmail.com

 

รายละเอียดการให้บริการงานกราฟฟิกแบบครบวงจร

งานออกแบบโลโก้
งานออกแบบฉลาก
านพิมพ์ฉลาก

 

         งานออกแบบโลโก้

สำหรับท่านที่ต้องการออกแบบโลโก้แบบมืออาชีพ ทางบริษัทมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบโลโก้โดยเฉพาะ เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์แบบครบวงจร ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม

ประเภท อัตราค่าบริการ (ต่อ 1 แบรนด์) ระยะเวลาดำเนินการ
โลโก้ (Logo) 1,000 – 2,500 บาท 3 – 7 วันทำการ

ขั้นตอนการออกแบบโลโก้ (เฉพาะลูกค้าของ Beauty Cuizine Labs เท่านั้น)

1.  แจ้งรายละเอียดในการออกแบบโลโก้ให้ชัดเจน

–  ชื่อโลโก้ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสองภาษากรุณาระบุ)

–  นิยามบริษัท หรือ Concept ของแบรนด์สินค้า

–  โทนสีที่ต้องการ หรือ สีที่ต้องห้าม เช่น สีพาสเทล สีสดใส ไม่เอาสีแดง ห้ามใช้สีดำ

–  รูปแบบโลโก้ที่ต้องการ เช่น ทางการ ทันสมัย น่ารัก แนวการ์ตูน

–  ลักษณะตัวอักษรที่จะใช้ เช่น ทางการ ตัวหนา ตัวเอียง ลายมือ การ์ตูน
(หากต้องการฟอนท์แบบไหนเป็นพิเศษ ควรแจ้งชื่อฟอท์นให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว)

–  ลักษณะพิเศษอื่นๆ เช่น เน้นสัญลักษณ์ เน้นตัวอักษร รูปแบบวงกลม วงรี สามเหลี่ยม ฯลฯ

**  ควรมีภาพตัวอย่างโลโก้ที่ชื่นชอบ จะช่วยให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และครอบคลุมแนวทางในการออกแบบได้ดียิ่งขึ้น (สามารถหาได้ทั่วไปจาก google)**

2.  หลังจากได้รับข้อมูล ทางบริษัทจะทำการประเมินราคาให้ลูกค้าทราบ

3.  ลูกค้าตอบรับราคา และชำระเงินค่าออกแบบ พร้อมแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับทางบริษัท

4.  บริษัทส่งแบบให้ลูกค้าพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด ประมาณ 3 แบบ โดยลูกค้าสามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (ควรแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขให้ชัดแจน)

5.  หลังจากยืนยันแบบโลโก้เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการจัดส่ง File ให้ลูกค้าทางอีเมล์

 

       งานออกแบบฉลาก

ความน่าเชื่อถือของเครื่องสำอาง สามารถดูได้จากข้อมูลที่บ่งบอกไว้บนฉลากเครื่องสำอาง ซึ่งฉลากของเครื่องสำอางต้องใช้ข้อความภาษาไทย ที่มองเห็นและอ่านได้ชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องระบุข้อความจำเป็นตามประกาศของคณะกรรมการเครื่องสำอาง

รูปแบบบริการ มี 2 รูปแบบ

1.  ฉลากตามกฎเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

2.  ฉลากรูปแบบทั่วไป ใช้เพื่อการตกแต่ง ประชาสัมพันธ์ หรือ อื่นๆ เช่น ฉลากรูปภาพที่ฝากระปุก-ตลับ, ฉลากสินค้าตัวอย่าง, ฉลากข้อความย่อ (เพื่อใช้ในสถานพยาบาล) ฯลฯ

ประเภท อัตราค่าบริการ (ต่อ 1 แบรนด์) ระยะเวลาดำเนินการ
ฉลาก (Lable) 1,000 – 2,500 บาท 3 – 7 วันทำการ

 

ขั้นตอนการออกแบบฉลาก (เฉพาะลูกค้าของ Beauty Cuizine Labs เท่านั้น)

1.  แจ้งรายละเอียดในการออกแบบฉลากให้ชัดเจน (ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง)

1)  โลโก้ / ชื่อทางการค้า (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)

2)  ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)

3)  ชื่อสินค้าภาษาไทย (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)

4)  ชนิดของเครื่องสำอาง / คุณสมบัติเครื่องสำอาง

5)  ส่วนประกอบสำคัญ (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)

6)  วิธีใช้

7)  ผู้จัดจำหน่าย (ระบุหรือไม่ก็ได้)

8)  ผู้ผลิต และที่ตั้ง (ตามที่ยื่นจดแจ้งกับ อย.)

9)  ครั้งที่ผลิต / วันที่ผลิต / วันหมดอายุ

10)  เลขที่ใบรับแจ้ง (ตามที่ยื่นจดแจ้ง อย.)

11)  ปริมาณสุทธิ

(กรณีพื้นที่บรรจุภัณฑ์มีจำกัด คือน้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร สามารถระบุเฉพาะ รายการ 1, 2, 3, 9, และ 10 ส่วนที่เหลือสามารถระบุอยู่ในใบกำกับสินค้าได้)

2.  แจ้งขนาดฉลากที่ต้องการ เช่น กว้าง x ยาว (กรณีเป็นฉลากสี่เหลี่ยม) , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (กรณีเป็นฉลากวงกลม)

3.  แจ้งลักษณะฉลากที่ต้องการ เช่น ฉลากหน้าเดียว (1 แผ่น) , ฉลากหน้า + หลัง (2 แผ่น)

4.  แจ้งลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น กระปุก ขวดสูญญากาศ หลอด ขวดปั๊ม พร้อมรูปถ่ายจริงของบรรจุภัณฑ์

5.  หลังจากได้รับข้อมูล ทางบริษัทจะทำการประเมินราคาให้ลูกค้าทราบ

6.  ลูกค้าตอบรับราคา และชำระเงินค่าออกแบบ พร้อมแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับทางบริษัท

7.  บริษัทส่งแบบให้ลูกค้าพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด ประมาณ 3 แบบ โดยลูกค้าสามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (ควรแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขให้ชัดแจน)

8.  หลังจากยืนยันแบบโลโก้เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการจัดส่ง File .jpeg ให้ลูกค้าทางอีเมล์ (กรณีลูกค้าต้องการ File .ai จะมีค่าลิขสิทธิ์ในการออกแบบฉลากเพิ่มเติม 1,000 บาท ต่อ 1 แบบ)

**  ควรมีภาพตัวอย่างฉลากที่ชื่นชอบ จะช่วยให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และครอบคลุมแนวทางในการออกแบบได้ดียิ่งขึ้น (สามารถหาได้ทั่วไปจาก google)**

 

       งานพิมพ์ฉลาก

งานพิมพ์ฉลากสินค้า/สติกเกอร์แบรนด์ ใช้สำหรับติดที่ตัวบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งจะมีรูปร่างและขนาดตามแบบที่ท่านได้ทำการออกแบบไว้แล้ว โดยจัดพิมพ์ด้วยระบบ Inkjet คุณภาพดี หมึกพ่นชนิดพิเศษ ทนน้ำ ทนน้ำมัน 100% ไม่หลุดลอก ซีดจาง ตลอดอายุการเก็บของเครื่องสำอาง 2 ปี

 

รูปแบบวัสดุฉลาก มี 3 ชนิด ได้แก่

1.  ฉลากใส เนื้อมัน เงา

2.  ฉลากใส เนื้อทราย ด้าน

3.  ฉลากทึบ สีขาว

ประเภท อัตราค่าบริการ ระยะเวลาดำเนินการ
ฉลากสติกเกอร์ (Sticker Lable) 150 บาท/ 1A4
ขั้นต่ำ 5 แผ่นขึ้นไป
3 – 7 วันทำการ
ฉลากสติกเกอร์ (Sticker Lable) 700 – 1,500 บาท 3 – 7 วันทำการ

 

 

การคำนวนค่าใช้จ่าย

คำนวนตามขนาดและจำนวนของฉลากที่ต้องการ โดยคิดเป็นตารางเซนติเมตร เพื่อให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่มีฉลากเหลือให้สิ้นเปลือง นอกจากนั้นท่านยังสามารถคิดต้นทุนฉลากสินค้าในแต่ละรายการ ได้ด้วยตนเอง

 

กว้าง (ซม.) สูง (ซม.) ขั้นพท้นที่ ตร.ซม. (กว้าง x สูง) ราคา (บาท)
1 1 1 1
1.5 1.5 2.25 1.5
2 2 4 2
2.5 2.5 6.25 2.5
3 3 9 3
3.5 3.5 12.25 3.5
4 4 16 4
4.5 4.5 20.25 4.5
5 5 25 5
5.5 5.5 30.25 5.5
6 6 36 6
6.5 6.5 42.25 6.5
7 7 49 7
7.5 7.5 56.25 7.5
8 8 64 8
8.5 8.5 72.25 8.5
9 9 81 9
9.5 9.5 90.25 9.5
10 10 100 10

 

ตัวอย่างการคำนวณ

สั่งพิมพ์ฉลาก กว้าง 4.2 cm x  สูง 3.5 cm จำนวน 33 ดวง

1.  คำนวณพื้นที่รายดวง (กว้าง x สูง)  =>  4.2 x 3.5 = 14.7 ตร.ซม./ดวง

2.  เทียบกับตารางเพื่อจะทราบขั้นราคา  =>  ตรงที่ขั้นพื้นที่ 12.25 ตรงกับราคา 3.5 ฿ / ดวง (หรือเทียบเท่าฉลากขนาด 3.5 x 3.5 ตร.ซม.)

*** กรณีคำนวณได้อยู่ระหว่างขั้นของพื้นที่ ให้ใช้ขั้นพื้นที่ต่ำกว่า เช่น คำนวณได้ 10 ให้ใช้ขั้นพื้นที่  9  ,  คำนวณได้ 20 ให้ใช้ขั้นพื้นที่ 16  ,  คำนวณได้ 30 ให้ใช้ขั้นพื้นที่ 25

3.  บวกเพิ่มตามจำนวนชิ้นต่อรายการ  =>  3.5 + 3.5 = 7 ฿ (มี 2 ชิ้น)

4.  คูณจำนวนดวงที่สั่งพิมพ์  =>  7 x 33 = 231 ฿

ดังนั้นราคาค่าฉลากสำหรับรายการนี้ คือ 231 ฿

 

 

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •